กิจกรรม
ข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับตำบล
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
 
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสูเว็บไซต์ อบต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก ค่ะ
 
     


 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 (นายอำเภอลงนามอนุมัติ) [ 20 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 35  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 (ประกาศข้อบัญญัติ งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562) [ 20 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 41  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย) [ 20 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 39  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 (รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป) [ 20 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 33  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 (รายงานประมาณการรายจ่าย) [ 20 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 33  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 (รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป) [ 20 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 34  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 (รายงานประมาณการรายรับ) [ 20 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 36  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 [ 20 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 32  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 (แผนงานงบกลาง) [ 20 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 32  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 (แผนงานการเกษตร) [ 20 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 33  
 
  (1)     2      3