กิจกรรม
ข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับตำบล
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
 
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสูเว็บไซต์ อบต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก ค่ะ
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโมโกร เรื่อง กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2562  
 

ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีตำบลโมโกร
เรื่อง กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2562
ยื่นชำระภาษีภายในเดือนมกราคม-เมษายน 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลโมโกร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ม.ค. 2562 เวลา 15.08 น. โดย คุณ มนฤดี กวีสุวรรณกุล

ผู้เข้าชม 56 ท่าน