กิจกรรม
ข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับตำบล
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
 
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสูเว็บไซต์ อบต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก ค่ะ
 
 
 
ประกาศขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว  
 

ประกาศขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโมโกร
-ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า
ประจำปีงบประมาณ 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลโมโกร
อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 23-31 มกราคม 2562

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ม.ค. 2562 เวลา 15.14 น. โดย คุณ มีโค๊ะพอ เจนจินต์วิทยา

ผู้เข้าชม 71 ท่าน