กิจกรรม
ข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับตำบล
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
 
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสูเว็บไซต์ อบต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก ค่ะ
 
 
ประชุมสรุปผลการดำเนินงานกองทุนฯปีงบประมาณ 2561
 
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโมโกร  
 

ประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะคณะทำงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโมโกร ในวันที่ 24  ตุลาคม 2561  เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโมโกร โดยมีนายภาณุพงศ์  พันธะไชย เป็นตัวแทนประธานกองทุนฯเพื่อสรุปผลการดำเนินกิจกรรมในปีงบประมาณ2561

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ต.ค. 2561 เวลา 14.22 น. โดย คุณ เดือนเพ็ญ จามรรัตน์พงศ์

ผู้เข้าชม 74 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย