กิจกรรม
ข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับตำบล
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
 
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสูเว็บไซต์ อบต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก ค่ะ
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวกิจกรรม ทต.วังเจ้า   กิจกรรม วัน ดีเดย์ (D-DAY) สำนักงานเทศบาลตำบลวังเจ้า ปลอดภัยยาเสพติด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561   15 พ.ย. 2561 1
ข่าวกิจกรรม ทต.วังเจ้า   การประชุมสภาเทศบาลตำบลวังเจ้า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 วันที่ 15 เดือนพฤศจิกายน 2561 ณ ห้องสำนักงานเทศบาลตำบลวังเจ้า   15 พ.ย. 2561 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ทุ่งหลวง   ขอเชิญชวนเที่ยวงานสืบสานประเพณีลอยกระทง   15 พ.ย. 2561 1
ข่าวกิจกรรม อบต.ป่ามะม่วง   กิจกรรมเพื่อนเยี่ยมเพื่อน ชมรมผู้สูงอายุตำบลป่ามะม่วง ร่วมกับ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง   15 พ.ย. 2561 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ช่องแคบ   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น   15 พ.ย. 2561 0
ข่าวกิจกรรม อบต.ป่ามะม่วง   ลงพื้นที่ดำเนินการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย หมู่ที่ 3 บ้านหินโค้ว ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก   15 พ.ย. 2561 1
ข่าวกิจกรรม อบต.ป่ามะม่วง   แจกจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอาย ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561   15 พ.ย. 2561 1
ข่าวกิจกรรม อบต.ป่ามะม่วง   การปฏิบัติงานรักษาความสะอาดในพื้นที่ตำบลป่ามะม่วง   15 พ.ย. 2561 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พบพระ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)    15 พ.ย. 2561 1
ข่าวกิจกรรม ทต.แม่ตาว   กิจกรรม “ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ตาว สมัยสามัญครั้งที่ ๑/๒๕๖๒”   15 พ.ย. 2561 1
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1899