ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล โมโกร
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2559 ถึง 15 พ.ย. 2561  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256147,64633,72654,46361,76180,18480,20762,32571,72443,11756,58661,390-653,129
2560------1351211,0429,03575,36855,643141,344
ยอดยกมาตั้งแต่ 15 ก.ย. 2560 ถึง 30 มิ.ย. 2560   -794,473
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   0
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2560
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี